Disclaimer

Deze website is eigendom van Installatiemateriaal BV. Wanneer u de website USBStopcontactbestellen.nl bezoekt stemt u in met de algemene voorwaarden en onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 03 oktober 2020.

Beperkte aansprakelijkheid

USBStopcontactbestellen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Alle prijzen en verwachte levertijd op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met USBStopcontactbestellen.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Installatiemateriaal BV en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Installatiemateriaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht \(zoals citaatrecht\), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

In geval er een wijziging van ons disclaimer nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via ons online contactformulier.

× Regel het met een appje!